Accessibility Tools

Caracal, România
Lun - Vin 8.00 - 16.00
  Image ALT

  Strategia Națională Anticorupție

  Strategia urmărește creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice, dar si consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative.

  Image
  Image
  Transparență instituțională

  Transparență instituțională

  Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.


  Image ALT

  Oferta educațională

  Vezi oferta noastră educațională pentru viitorul an școlar

  Image ALT

  Proiecte europene

  Vezi proiectele europene în care este implicată școala noastră

  Image ALT

  Secretariat

  Vezi documentele de interes public postate în această categorie

  Image ALT

  Avizier

  Vezi documentele de interes public publicate la avizierul electronic al școlii

  Consiliul elevilor

  Consiliul Elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor şi reprezintă un factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesor-elev.

  Consiliul Părinților

  Consiliul părinților este un gremiu al școlii noastre, ales în mod democratic cu scopul de a reprezenta interesele tuturor părinților.

  Managementul cazurilor de violență

  Faptele de violență verbală, fizică, psihologică - bullying, emoţională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, cât şi orice alte activităţi sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari şi a personalului din învăţământ, sunt gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar

  Echipa managerială

  Echipa noastră managerială este formată din următoarele cadre didactice:

  • DUMITRU MARIAN

   DUMITRU MARIAN

   Director
   Prof. Istorie
  • NEGRILĂ CRISTINA

   NEGRILĂ CRISTINA

   Director Adjunct
   Prof. Învățământ Primar

   Viziune/Misiune/Ținte strategice/Motto

   VIZIUNEA ȘCOLII NOASTRE

   Școala noastră își propune să fie una dintre școlile de prestigiu din zonă, apreciată de elevi, părinți şi comunitatea locală prin reconsiderarea managementului la nivelul școlii, asigurarea pentru fiecare elev din școală a accesului la resursele școlii, crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru toți elevii.

   02. MISIUNEA ȘCOLII NOASTRE

   Școala noastră urmărește dezvoltarea individuală a elevului, pregătirea lui pentru a corespunde cerințelor societății unui început de mileniu, satisfăcând totodată nevoia fiecăruia de a se simți competent, de a colabora cu alții, dar de a fi și autonom.

   03. ȚINTE STRATEGICE

   1. „Împreună pentru o școală de calitate” - creșterea calității activităților desfășurate în școală;

   2. „Școala ca o familie”  – prevenirea și combaterea violenței, dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu familia;

   3. Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Caracal - școală europeană;

   4. „Școala, singura șansă pentru un viitor sigur” – creșterea participării la educație prin reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar;

   5. Îmbunătățirea rezultatelor școlare.

   04. MOTTO-UL ȘCOLII NOASTRE

   Alegi Școala „Nicolae Titulescu”, alegi să fii învingător!