Accessibility Tools

Caracal, România
Lun - Vin 8.00 - 16.00

Istoric

DESPRE NOI:
Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, înființată în clădirea fostului Liceu Industrial Caracal în anul 1986, este situată în cel mai mare cartier de locuințe al municipiului Caracal, cartierul „Horea, Cloșca și Crișan”, în partea de sud-est a orașului.
În prezent unitatea funcționează cu câte 3 și 4 clase pe fiecare nivel de studii la care se adaugă grupele de grădiniță cu program prelungit ce funcționează într-o clădire situată în apropierea școlii, pe strada Aleea Creșei, nr. 1.
Programul elevilor din ciclul primar este în intervalul orar 8.00-13.00, iar programul elevilor din ciclul gimnazial este atât dimineața (între orele 8.00-14.00) cât și după-amiază între orele 13.00-19.00.


Școala dispune de un număr de 28 de săli de clasă, cabinete și laboratoare din care amintim:

 • 1 laborator de biologie
 • 1 laborator de informatică
 • 1 cabinet de educație muzicală
 • bibliotecă dotată cu peste 20000 de volume, o sală de lectură cu 20 de locuri și depozit de carte)
 • 1 cabinet profesor itinerant
 • 1 cabinet psihologie
 • punct de lucru cabinet medical
 • sală de mese pentru elevii din ciclul primar de la alternativa „step by step” sau „after school”.

Școala are în dotare:

 • aparatura IT;
 • videoproiectoare;
 • copiatoare;
 • internet.

Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 este dotată cu mobilier specific copiilor preșcolari, în incinta acesteia existând bucătărie și cantină.
În dotarea grădiniței regăsim:

 • 10 săli cu dublă funcționalitate (săli de instruire și dormitoare);
 • bucătărie dotată cu echipamente moderne;
 • sală de mese dotată cu mobilier adecvat;
 • televizor modern pentru derularea unor programe specifice;
 • jocuri intreractive;
 • jucării pentru toate vârstele de preșcolari.

De asemenea în sezonul cald unitatea dispune de un loc de joacă exterior amenajat în curtea grădiniței.
Atât școala cât și grădinița au tâmplărie din PVC, în sălile de curs există parchet laminat, băile sunt placate cu gresie și faianță, holurile fiind prevăzute cu mozaic.
Cele două clădiri dispun de centrale termice proprii, pe gaze. Atât în incinta școlii cât și în a grădiniței sunt amplasate camere de supraveghere video, unitatea dispunând de pază proprie.
Școala este dotată cu o sală de sport modernă în care regăsim un teren de handbal/baschet/tenis și mai multe săli de gimnastică, forță, tenis de masă, etc.
În exterior unitatea este dotată cu un teren de bitum, loc de recreere în pauze și spațiu verde.
De asemenea dispunem de 4 ieșiri de urgență, semnalizate corespunzător.


ISTORIC:
Înființarea Şcolii cu clasele I-VIII (nr. 7) „Nicolae Titulescu” din Caracal s-a impus ca o necesitate a timpului, ca urmare a numărului mare de elevi din zona de sud-est a orașului, pentru care Școala cu clasele I-VIII nr. 2 devenise neîncăpătoare, la mijlocul deceniului nouă al secolului trecut. În aceste condiții, la inițiativa unui grup de învățători și profesori entuziaști, coordonați de prof. dr. Nicolae Ciobanu, s-au făcut demersurile necesare către I.S.J. Olt, forul tutelar pentru învățământul oltean, pentru înființarea unei noi unități de învățământ general în Caracal. Prin decizia nr. 4057 din 23.10.1986 a I.S.J. Olt a luat ființă Școala cu clasele I-VIII nr. 7 Caracal ( de la 1 septembrie 2006 „Nicolae Titulescu”).
Festivitatea de deschidere a școlii a avut loc în data de 15 septembrie 1986. La această festivitate au participat reprezentanți ai autorităților județene şi locale, cadre didactice, părinți și elevi.
În primii trei ani școlari școala a funcționat pe baza legii învățământului din 1969, cu completările şi modificările intervenite ulterior, având elevi din ciclurile primar (cls. I-IV) și gimnazial (cls. V-VIII).
După revoluția din decembrie 1989, începând cu anul școlar 1990-1991 școala a funcționat pe baza ordinelor M.I. și a deciziilor I.S.J. Olt, având aceleași cicluri.
Începând cu anul școlar 1995-1996 școala a funcționat pe baza Legii Învățământului nr. 84/1995, cu completările și modificările ulterioare și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar elaborate periodic de M.E.N.
Din anul 2011, școala funcționează pe baza Legii învățământului nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar din anul școlar 2012 - 2013, denumirea acesteia s-a schimbat din Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Titulescu” în Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”.
Din anul școlar 2014 - 2015, în urma reorganizării rețelei școlare, Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Caracal a fost arondată școlii noastre.