Accessibility Tools

Caracal, România
Lun - Vin 8.00 - 16.00

Înscriere în învățământul preșcolar 2024-2025

Etapa de reînscrieri
Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art.6 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4018/2024.

Perioada: 20 - 24 mai 2024

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri
24 mai 2024, ora 14,00

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri
Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

Perioada:
27 mai - 14 iunie 2024

27 - 31 mai 2024 (colectare cereri)
3 – 5 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
6 - 10 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
11 - 12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a III a – a treia opțiune)

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri
În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri
5 iulie 2024, ora 14,00

Perioada:
17 iunie – 5 iulie 2024
17 - 21 iunie 2024 (colectare cereri)
24 – 26 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
27 iunie – 1 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
2 – 4 iulie 2024 (procesare cereri Faza a III a – a treia opțiune)

Etapa de ajustări

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:
- copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
- copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
- copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în grupa mică din învățământul preșcolar.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări
30 august 2024, ora 14.00

Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2024 - 2025, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, repartizarea pe formațiuni de studiu.

 

Pentru mai multe detalii și documente click aici

Evaluare Națională 2024

Informații utile - Evaluare Națională 2024

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Calendarul EN VIII 2024 (versiunea simplificată)

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2024

  • (fișier editabil - arhivă ZIP) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

Arhivă recentă

  • PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2023

    • (fișier pdf) Model de cerere (cererea va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

  • Potrivit ordinului de ministru nr. 4.480/15.06.2023pentru candidații înscriși în județul Dâmbovița evaluarea lucrărilor scrise din cadrul EN VIII se va realiza prin intermediul aplicației informatice dedicate pilotării evaluării digitalizate a examenelor naționale în anul școlar 2022 - 2023.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

***

Programele de examen pentru probele Evaluării Naționale a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 pot fi consultate aici (fișier pdf)Acestea au fost aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020.