Accessibility Tools

Caracal, România
Lun - Vin 8.00 - 16.00

Viziune si misiune

VIZIUNEA

 

Școala noastră își propune să fie una dintre școlile de prestigiu din zonă, apreciată de elevi, părinți şi comunitatea locală prin reconsiderarea managementului la nivelul școlii, asigurarea pentru fiecare elev din școală a accesului la resursele școlii, crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru toți elevii.

 

MISIUNEA

 

Școala noastră urmărește dezvoltarea individuală a elevului, pregătirea lui pentru a corespunde cerințelor societății unui început de mileniu, satisfăcând totodată nevoia fiecăruia de a se simți competent, de a colabora cu alții, dar de a fi și autonom.

 

ȚINTE STRATEGICE

 

1.    „Împreună pentru o școală de calitate” - creșterea calității activităților desfășurate în școală;

2.    Școala ca o familie”  – prevenirea și combaterea violenței, dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu familia;

3.    Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Caracal - școală europeană;

4.    „Școala, singura șansă pentru un viitor sigur” – creșterea participării la educație prin reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar;

5.    Îmbunătățirea rezultatelor școlare.

 

 CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

Cultura organizaţională a şcolii poate fi definită ca fiind ansamblul valorilor, credinţelor, aspiraţiilor, aşteptărilor şi comportamentelor conturate în decursul timpului, care predomină în cadrul său şi-i condiţionează direct şi indirect funcţionalitatea şi performanţele.

Şcoala noastră se dovedeşte a fi un sistem deschis prin normele, valorile  şi idealurile promovate având ca ţintă strategică „performanţa organizaţională”.

Într-o prezentare succintă, valorile şi aspiraţiile care ne stimulează şi ne caracterizează sunt următoarele:

1.      Dezvoltarea unor structuri atitudinale asertive, pozitive;

2.      Asigurarea coerenţei şi forţei interne a sistemului prin reducerea sau evitarea disonanţei; 

3.      Stimularea progresivă a resurselor creative prin încurajarea opţiunilor alternative de căutare, cercetare, implicare, perfecţionare şi auto depăşire;

4.      Grad ridicat de angajare socială şi profesională probat prin deschiderea spre valorile civilizaţiei şi democraţiei;

5.      Promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii  şanselor, toleranţei  şi respectului reciproc;

6.      Promovarea modelului “a învăţa cum să înveţi” pentru a şti cum să te integrezi, să te perfecţionezi şi să te autorealizezi;

7.      Valori ce vizează ţările  şi lumea precum: patriotism, conştiinţa neamului, integrarea europeană, fraternitatea umană, respect pentru cultură, etc;

8.      Abordarea  ştiinţifică a realităţii, discernământul, căutarea adevărului, reflecţia etc.

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Caracal este şi va fi o comunitate şcolară care să ofere fiecărui elev, la finalul traseului de formare personală, realizarea la nivel cât mai înalt a nevoilor educaţionale.

Şcoala rămâne cadrul democratic în care diverse puncte de vedere pot fi exprimate liber şi deschis.

           Şcoala noastră pune în centrul atenţiei elevul (beneficiarul ofertei educaţionale), crezând în valorile educationale.