Caracal

În cadrul unei societăți care își propune o dezvoltare constantă, unitatea școlară este chemată să joace un rol important în dezvoltarea resurselor umane ale societății. Pentru a îndeplini acest rol semnificativ, școala trebuie să ofere servicii educaționale de calitate. Una dintre condițiile pentru a se realiza o educație de calitate este aceea care solicită școlii ca, printr-un management eficient al calității, să își asume principiile parteneriatului educațional destinat să implice toți factorii sociali interesați în dezvoltarea educației și în valorificarea potențialului uman.

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Caracal se  adresează cu oferta educațională nu numai comunității locale, ci și localităților din împrejurimi.
Elevii școlii sunt preponderenți din mediul urban, ei provenind din medii  sociale diferite, dar având un „numitor comun” – dorința  de pregătire în vederea inserției sociale.

Municipiul Caracal, are o populație cu un nivel de cultură mediu, cu tendință de creștere în perioada actuală. Zestrea culturală a orașului axată vechi instituții de cultură și numeroase monumente istorice, creează o motivație accentuată pentru creșterea nivelului cultural al populației.

Familiile elevilor ce frecventează cursurile școlii noastre sunt, din punct de vedere studiilor absolvite, de nivel mediu în proporție de peste 80%.

Specificul profesional al părinților este divers, evidențiat prin faptul că sunt angajați în diferite sectoare de activitate (de stat sau private).