Contact

Secretariat

  • Adresa:Strada General Magheru, nr.13, Caracal, jud. Olt, cod 235200
  • Secretar sef:Popescu Mariana
  • Program de lucru cu publicul:Luni – Vineri: 10-14
  • Email:scgen7_caracal@yahoo.com
  • Telefon:+40249.511698

Date contact

  • Locatie:Str. General Magheru, nr. 13, localitatea Caracal, județul Olt
  • Fax:+40249.511698
  • Telefon contabilitate:0249 511798