Cultura organizationala

Cultura organizaţională a şcolii poate fi definită ca fiind ansamblul valorilor, credinţelor, aspiraţiilor, aşteptărilor şi comportamentelor conturate în decursul timpului, care predomină în cadrul său şi-i condiţionează direct şi indirect funcţionalitatea şi performanţele.
Şcoala noastră se dovedeşte a fi un sistem deschis prin normele, valorile şi idealurile promovate având ca ţintă strategică „performanţa organizaţională”.
Într-o prezentare succintă, valorile şi aspiraţiile care ne stimulează şi ne caracterizează sunt următoarele:
1. Dezvoltarea unor structuri atitudinale asertive, pozitive;
2. Asigurarea coerenţei şi forţei interne a sistemului prin reducerea sau evitarea disonanţei;
3. Stimularea progresivă a resurselor creative prin încurajarea opţiunilor alternative de căutare, cercetare, implicare, perfecţionare şi auto depăşire;
4. Grad ridicat de angajare socială şi profesională probat prin deschiderea spre valorile civilizaţiei şi democraţiei;
5. Promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului reciproc;
6. Promovarea modelului “a învăţa cum să înveţi” pentru a şti cum să te integrezi, să te perfecţionezi şi să te autorealizezi;
7. Valori ce vizează ţările şi lumea precum: patriotism, conştiinţa neamului, integrarea europeană, fraternitatea umană, respect pentru cultură, etc;
8. Abordarea ştiinţifică a realităţii, discernământul, căutarea adevărului, reflecţia etc.
Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Caracal este şi va fi o comunitate şcolară care să ofere fiecărui elev, la finalul traseului de formare personală, realizarea la nivel cât mai înalt a nevoilor educaţionale.
Şcoala rămâne cadrul democratic în care diverse puncte de vedere pot fi exprimate liber şi deschis.
Şcoala noastră pune în centrul atenţiei elevul (beneficiarul ofertei educaţionale), crezând în valorile educationale.