Istoric

Înființarea Şcolii cu clasele I-VIII (nr. 7) „Nicolae Titulescu” din Caracal s-a impus ca o necesitate a timpului, ca urmare a numărului mare de elevi din zona de sud-est a orașului, pentru care Școala cu clasele I-VIII nr. 2 devenise neîncăpătoare, la mijlocul deceniului nouă al secolului trecut. În aceste condiții, la inițiativa unui grup de învățători și profesori entuziaști, coordonați de prof. dr. Nicolae Ciobanu, s-au făcut demersurile necesare către I.S.J. Olt, forul tutelar pentru învățământul oltean, pentru înființarea unei noi unități de învățământ general în Caracal. Prin decizia nr. 4057 din 23.10.1986 a I.S.J. Olt a luat ființă Școala cu clasele I-VIII nr. 7 Caracal ( de la 1 septembrie 2006 ”Nicolae Titulescu”).

Festivitatea de deschidere a școlii a avut loc în data de 15 septembrie 1986. La această festivitate au participat reprezentanți ai autorităților județene şi locale, cadre didactice, părinți și elevi.

În primii trei ani școlari școala a funcționat pe baza legii învățământului din 1969, cu completările şi modificările intervenite ulterior, având elevi din ciclurile primar (cls. I-IV) și gimnazial (cls. V-VIII).

După revoluția din decembrie 1989, începând cu anul școlar 1990-1991 școala a funcționat pe baza ordinelor M.I. și a deciziilor I.S.J. Olt, având aceleași cicluri.

Începând cu anul școlar 1995-1996 școala a funcționat pe baza Legii Învățământului nr. 84/1995, cu completările și modificările ulterioare și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar elaborate periodic de M.E.N.

Din anul 2011, școala funcționează pe baza Legii învățământului nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar din anul școlar 2012 – 2013, denumirea acesteia s-a schimbat din Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Titulescu” în Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”.

Din anul școlar 2014 – 2015, în urma reorganizării rețelei școlare, Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Caracal a fost arondată școlii noastre.