Planificare strategica

Școala noastră își propune să fie una dintre școlile de prestigiu din zonă, apreciată de elevi, părinți şi comunitatea locală prin reconsiderarea managementului la nivelul școlii, asigurarea pentru fiecare elev din școală a accesului la resursele școlii, crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru toți elevii.

Școala noastră urmărește dezvoltarea individuală a elevului, pregătirea lui pentru a corespunde cerințelor societății unui început de mileniu, satisfăcând totodată nevoia fiecăruia de a se simți competent, de a colabora cu alții, dar de a fi și autonom.

  1. „Împreună pentru o școală de calitate” – creșterea calității activităților desfășurate în școală
  2. „Școala ca o familie” – prevenirea și combaterea violenței, dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu familia
  3. Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Caracal – școală europeană
  4. „Școala, singura șansă pentru un viitor sigur” – creșterea participării la educație prin reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar
  5. Îmbunătățirea rezultatelor școlare.